Certificering Basis Kwalificatie Examinering – BKE

Voor wie Docenten/Toetsontwikkelaars/Examenconstructeurs in het hoger onderwijs

Vereiste voorkennis Basiskennis van toetsing is gewenst. Het BKE-certificeringstraject sluit naadloos aan op de BKE-cursus, die overigens niet verplicht is.

Type certificering Portfolio

Informatie aanvragen

De BKE-certificering is een individueel traject met een doorlooptijd van ongeveer zes weken. In overleg bepalen we het aanlevermoment van het portfolio. We proberen aan te sluiten bij de toetscyclus van uw organisatie; dus u ontwikkelt een toets voor de BKE én voor uw eigen onderwijs. Dat is wel zo efficiënt.

Certificeringsopzet

Het certificeringstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake

Door middel van een digitaal intakeformulier maken we een inschatting van de kans van slagen van het traject. Indien nodig bespreken we eventuele onzekerheden (telefonisch) met u.

Portfolio

U bouwt een portfolio op met de volgende bewijzen:

  • zelf ontwikkelde toets (verplicht);
  • verantwoording van de totstandkoming van de toets (verplicht);
  • afnamegegevens en analyse van de toets (indien beschikbaar);
  • verbeterplan voor de toets (als er een analyse is).

Als de laatste twee bewijzen ontbreken, dan reikt Teelen een casus aan. Het portfolio wordt beoordeeld door twee beoordelaars.

Afsluiting

Na de beoordeling wordt beslist of u BKE-gecertificeerd kunt worden.

Certificering

Het certificaat kan na afloop (tegen betaling) worden geregistreerd in het NVE-Register.