Reden voor gebak – ook Vrije Universiteit kiest voor TestVision!

Gebak 2 (losse stukken)

Begin maart hebben docenten, studenten en toetsondersteuners van de Vrije Universiteit Amsterdam TestVision onder de loep genomen in het kader van de openbare Europese aanbesteding “Digitale Toets Applicatie”. Zij kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat onze SaaS oplossing voldoet aan alle eisen die in de aanbesteding zijn gesteld.

Hoewel het projectteam nog maar kort geleden is gestart met de implementatie, ziet de Vrije Universiteit Amsterdam nu al een aantal voordelen van het werken met TestVision: “De nieuwe toetsapplicatie leidt onder meer tot tijdsbesparing, omdat het maken van toetsvragen sneller gerealiseerd kan worden. Daarnaast wordt het nakijken van open vragen gebruiksvriendelijker en ondersteunt de applicatie samenwerking tussen docenten bij het construeren van toetsvragen”.

Naast het converteren van items maken ook het realiseren van koppelingen, het verzorgen van trainingen en het beschikbaar stellen van trainingsmateriaal voor docenten deel uit van de opdracht. Het doel is om docenten in staat te stellen na de implementatie zo zelfstandig mogelijk digitaal te toetsen. Naar verwachting zal de huidige toetsapplicatie in het najaar van 2018 volledig zijn vervangen door TestVision.